Nu ska OA Stockholm ”formaliseras”!

Krönika av Anders Pemer

Fram till 2017/18 har lokalavdelningarna i Organiserade Aspergare inte haft något egentligt behov av att vara formellt konstituerade som egna separata föreningar. Så långt har heller inte någon lokalavdelning varit mer än ett namn, såsom ”OA Dalarna” och haft en kontaktperson.

Utom OA Stockholm. Vi bildades formellt vid ett protokollfört konstituerande möte under den andra tullingeträffen hemma hos mig 16 juni 2007, innan så ens hade skett för riksföreningens del, och då valdes jag till ordförande och sekreterare, en annan närvarande till kassör och en tredje till ledamot. Den sistnämnde meddelade något år senare skriftligt att han avgick från denna position.

När jag 2011 för första gången skulle lägga ett schema med medlemsaktiviteter flera dagar i rad kring Autistic Pride Day i juni verkade det som en bra idé att lägga in det första årsmötet för OA Stockholm, passande nog på fyraårsdagen av konstituerandet. Detta årsmöte gav dåvarande styrelse ansvarsfrihet och valde den styrelse som suttit sedan dess, jag ordförande och Niklas Johansson vice ordförande. (Den dittillsvarande kassören avböjde samtidigt omval.)

2012 var ett årsmöte för OA Stockholm utlyst för andra gången, men ordförandeduon var de enda medlemmar som infann sig till mötet. Vi struntade faktiskt högaktningsfullt i att hålla något möte, och har så här långt inte utlyst årsmöte någon mer gång, förrän när det nu för första gången har uttalats från riksstyrelsen att det önskas att lokalavdelningarna ska vara ”formaliserade”. Det finns fem (5) sökträffar på Google på frasen ”formaliserad förening”, så det är inte något direkt etablerat begrepp, därav mina citationstecken.

Eftersom lokalföreningen hittills inte har haft större behov än så här av några fler formella föreningsaspekter, är inget i sig särskilt konstigt med att lokalföreningen inte har haft några årliga årsmöten för att stämma av den lokala verksamheten, bevilja ansvarsfrihet och välja ny styrelse. Medlemmarna har ändå haft all demokratisk insyn direkt i riksföreningen, där formalia har löpt på på årsbasis sedan 2008. Eftersom det heller inte har rått något behov av egna lokala stadgar finns heller inget problem med att lokalföreningen så här långt inte har antagit några sådana. Det har ju inte hänt något hittills som krävt någon vägledning i några stadgar.

Föreningar är inte reglerade i någon lagstiftning i Sverige, och tvärtom vad många ofta verkar tro finns det inte heller i någon annan form något slags ”universalstadgar” som går in och gäller för en förening om den inte har några egna stadgar antagna, eller om en situation uppstår som inte är reglerad i föreningens egna stadgar. Så en förening som hamnar i en sådan situation är helt enkelt bara beroende av sitt högsta beslutande organ årsmötet som får lov att avgöra situationen så som mötet finner för gott.

När en förening ska ansöka hos skatteverket om organisationsnummer är det dock ett krav att det finns protokoll på a) när den bildades, b) vilka som sitter i dess styrelse, och c) att stadgar är antagna och att dessa stadgar bifogas. Det är detta som nu ska ske för OA Sthlms del.

OA Sthlms högsta beslutande organ genom tiderna hittills har varit det konstituerande mötet 16 juni 2007 och det årsmöte som hölls 16 juni 2011. Ingen annan – enskild medlem eller utomstående – är i position att påstå att föreningen av någon anledning aldrig skulle ha varit eller inte längre skulle vara att betrakta som formellt konstituerad.

Det är alltså inte frågan om att OA Sthlm ska konstitueras nu, vi ska hålla årsmöte igen efter långt om länge och förhoppningsvis bevilja Niklas och mig ansvarsfrihet, välja en ny styrelse, anta stadgar och besluta om att ansöka om organisationsnummer.

Tilläggas kan för övrigt också att det är ganska nytt att det är särskilt viktigt att söka organisationsnummer. Jag satt själv i styrelsen i en förening 1992-96, som inte hade något organisationsnummer, men som vid denna tid ändå kunde ha postgirokonto… Och har just gått med i en förening bildad 1991, som inte har organisationsnummer än.

Hade jag vetat att OA Riks officiellt skulle börja utmåla Örebroavdelningen som föreningens ”första formaliserade lokalförening” hade jag kunnat prioritera att se till att stockholmsavdelningen antog egna stadgar och sökte organisationsnummer för länge sedan. Hade jag inte blivit vald till den förste ordföranden i riksföreningen vid samma tid kanske jag hade fokuserat så mycket mer på OA Sthlm redan vid den tiden att jag hade gjort det redan under 2008-09, kanske även det innan det ens var gjort för riksföreningens del.

Nåväl, nu kör vi på som sagt!

Anders Pemer