073-969 37 34 sthlm@aspergare.org

Årsmöte (kommer)

Årsmötesfrågan har varit ett sorgebarn. När vi redan hade haft planeringsproblem med den biten länge och väl kom Corona. Vi ska återkomma i frågan!