073-969 37 34 sthlm@aspergare.org

Föreläsningar

Kunskaperna om vad neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som Aspergers syndrom innebär, hur de yttrar sig och hur livet kan bli för dem som har dessa diagnoser, blir bättre och bättre i samhället. Men än så länge grasserar mycket okunskap, bristande insikt och förståelse och en hel del mer eller mindre felaktiga rena myter.

Okunskap botas dock med information, och vill din förening eller ditt företag ha en föreläsning av en person som själv kan berätta om Aspergers syndrom, livet som vuxen med denna diagnos eller näraliggande ämnen, är givetvis Organiserade Aspergare Stockholm en av de bästa vägarna att hitta din föreläsare!

Vi har i vår medlemskrets såväl redan etablerade föreläsare, som vältaliga nybörjare som inte kommit igång än. Den mest aktive med egen hemsida är Anders Pemer. Han har flera teman, såsom det sällan hörda hur fel det kan gå när omvärlden inte har förstått”vad är egentligen normalt?” och har länge haft en idé med arbetsnamnet ”den sociala inkompetensen”.