073-969 37 34 sthlm@aspergare.org

Historik och verksamhet

Organiserade Aspergare (OA) bildades i Härnösand den 20 november 2006, då under namnet Organiserade Autister, och antog sina första stadgar den 27 januari 2007. Den 22 februari 2007 berättade Johannes Sandquist om den nya föreningen i en tråd på diskussionsforumet Aspergerforum, och Anders Pemer, som just hade gått med på forumet och var sugen på att försöka få igång träffverksamhet i Stockholmstrakten, nappade snabbt och drog igång en stockholmsavdelning.

Åtta personer sågs och åt på kinarestaurangen Ming Palace vid Mariatorget tisdagen den 13 mars 2007 på Pemers initiativ, och sammanlagt fjorton personer dök upp när Pemer första gången själv hade öppet hus i sin bostad lördagen den 28 april. Detta datum ligger närmast till hands att betrakta som stockholmsavdelningens födelse, en väldigt trevlig och lyckad träff, där flera deltagare också kom utifrån andra delar av landet, något som fortsatt vara vanligt vid träffarna.

Vid nästa träff hemma hos Pemer den 16 juni 2007 konstituerades OA Sthlm för första gången och valde sin första styrelse, där Pemer blev ordförande (och även sekreterare). På dagen fyra år senare, den 16 juni 2011, följdes det äntligen upp av ett nytt årsmöte i Huddinge Folkets Hus, som utvärderade de första åren som ganska informell enmansshow, och där Pemer valdes om till ordförande och sekreterare och Niklas Johansson valdes till vice ordförande.

6 december 2018 konstituerades OA Stockholm definitivt. Det var mötets bestämda uppfattning att detta var en naturlig fortsättning på de tidigare årens (formella såväl som informella) verksamhet.

OA:s riksorganisation konstituerades den 2 augusti 2008 och bytte då namn till Organiserade Aspergare (Förening för aspergare och andra högfungerande autister). OA Sthlms ordförande Anders Pemer blev den förste riksordföranden, och blev omvald vid två årsmöten, men trädde under verksamhetsåret 2010 av personliga skäl tillbaka till en post som ordinare ledamot.

Pemer höll ”tullingeträffar” regelbundet och oregelbundet på lördagar (en gång en söndag). Oftast i sitt eget hem, men tre gånger i bostadsrättsföreningens fritidslokal med tillgång till biljard och bad och bastu. Där hölls också alla OA:s riksårsmöten 2009-11, samt de extra årsmötena helgen kring Autistic Pride Day i juni 2010 och 2011.

Efter ett långt boendetrassel med kommunen fick Pemer till sist en ny bostad från början av februari 2013, och i april 2013 blev det nystart för grödingeträffar.

OA Sthlm var värd även för OA:s stora debut i fråga om utåtriktade aktiviteter, det första officiella uppmärksammandet i Sverige av Autistic Pride Day, den 18 juni 2010. Den internationella ”autismdag” som har skapats av autister själva, noga räknat av den brittiskgrundade organisationen Aspies For Freedom. OA uppmärksammade dagen genom att dela ut informationsbroschyrer om dagen och om OA i Stockholm. Vi valde en utpräglat ”akademisk” plats, vi stod framför Kungliga Biblioteket. Från 2011 arrangerade OA Stockholm aktiviteter i flera dagar, från 2012 över en vecka, i samband med APD. 2015 blev tills vidare sista året, men planer för ett arrangemang i Stockholm 2019 diskuteras inom OA:s riksstyrelse.

OA Sthlm är länsförening för Stockholms län och har brukat organisera också OA:s medlemmar från Södermanlands, Uppsala och Gotlands län. En egen sörmlandsavdelning planeras. Det finns en kontaktperson för Sörmland och har nu börjat hållas lokala träffar i Eskilstuna. OA Sthlm har brukat ha omkring hälften av OA:s medlemskår i hela landet, stundtals närmare 100 medlemmar. Hösten 2018 är det drygt 60 medlemmar.

Vid ”grödingeträffarna”, tidigare tullingeträffar, står medlemsmöte i OA Sthlm på programmet och avhålls om så är påkallat, men de är inte exklusivt öppna enbart för föreningens medlemmar, utan för alla med neuropsykiatriska diagnoser (alltså även t ex ADHD) som vill komma och träffa och umgås med likasinnade. Officiellt ställd diagnos är inte heller något krav, det räcker att man tror sig ha diagnos. Man får ta med sin ”respektive” om denne/denna trivs i NPF-sällskap. Erfarenheterna visar att trivseln brukar vara ömsesidig…

Många medlemmar i OA Sthlm brukade länge delta vid de diskussionsträffar som hålls i regi av Autism- och Aspergerföreningen i Stockholm (tidigare FA Sthlm). Dessa träffars upplägg har dock på senare år förändrats kraftigt, och är t o m numera enbart öppna för föreningens medlemmar, så de kan inte längre rekommenderas över huvud taget för aspergare i allmänhet.

Från och med sommaren 2007 förekom middagsträffar sommartid på Vasa’s Bar & Matsal nära Odenplan, och från och med våren 2008 varvades sådana middagsträffar med diskussionsträffarna under vår- och höstterminerna. Var fjärde vecka bokades bord på Vasa’s på tisdagskvällar, då restaurangen hade prisvärd tex mex-buffé, utöver sin ordinarie meny. Tyvärr såldes Vasa’s 2015 och fick helt annat namn och upplägg, varför även föreningens middagsträffar fick nytt upplägg.

Från hösten 2013 kompletterade OA Sthlm med rent sociala träffar med rent umgänge, fritt samtalande och fika, alla övriga tisdagar, på Brygghuset på Norrtullsgatan 12N. Det delades upp våren 2014 till enbart var fjärde tisdag, och de sista tisdagarna blev det i stället promenader i Stockholms innerstad.

Under somrarna 2008 till 2015 har middagsträffar varannan tisdag varvats med olika aktiviteter de andra tisdagarna. Det har kunnat röra sig om minigolf, biljard, bio- och museibesök och små utflyktsresor. Själva middagsträffarna sommartid har från och med 2010 varvats mellan olika restauranger.

Anders Pemer