073-969 37 34 sthlm@aspergare.org

Kontakt/bli medlem

OA Stockholms arbete leds av ordförande Niklas Johansson och vice ordförande Anders Pemer


Niklas längst fram, Pemer håller sig i bakgrunden… 🙂
Foto: Anna Gerdén

Medlemskapet kostar 150 kr per år från och med 2023. Som medlem är du välkommen med på våra gemensamma fritidsaktiviteter som medlemsmöten där beslut fattas. Du får som medlem veta allt du behöver om dessa aktiviteter och möten i förväg.

Vill du bli medlem så hänvisar vi direkt till formuläret på riksföreningens hemsida.

Enklaste sättet att nå lokalföreningen på telefon är att ringa Niklas: 073-969 3734.

Mailadresser till oss är sthlm@aspergare.org, niklas.johansson@aspergare.org eller anders.pemer@aspergare.org

För att ställa frågor eller uttrycka synpunkter angående OA i stort eller dess hemsida, eller för att bli enskild medlem på någon ort där vi inte finns än, skriv till:info@aspergare.org.