073-969 37 34 sthlm@aspergare.org

Kort om OA Sthlm

Ungefär denna text är ursprunget till den längre, ”expanderade”, text som numera finns under rubrik Om OA Sthlm, och som också är lite mer ideologiskt utvecklad. Läs gärna den också. För den som vill ha något mer kortfattat och lättsmält har denna sammanfattning också behållits.

Organiserade Aspergare Stockholm (OA Sthlm) är huvudstadsavdelningen av Organiserade Aspergare (OA) – en intresseförening bildad av och för Aspergare och andra autister. Vi vill driva föreningen utan inblandning av personer utanför autismspektrumet, då det redan finns två breda organisationer på området där grupperna anhöriga och professionella, och eventuella helt andra intresserade, medverkar i arbetet.

Vi är för det perspektiv som kallas neurodiversitetsparadigmen, och anser att neurologiska avvikelser bara är annorlundaskap och del av normal mänsklig variation. Vi tror att hjälp till självhjälp, ökad möjlighet till träning och lärande, och stöd av personernas självförtroende samt förståelse och acceptans av autismens annorlundaskap på gott och ont gynnar många autister mer än ett alltigenom säkert omhändertagande av alla uppgifter personen inte bedömts klara av.

OA arbetar på flera plan. Vi träffas och umgås, och kan t ex diskutera autistisk vardagsproblematik såsom missförstånd och konflikter med personer utan diagnos samt metoder för att hantera och lösa dem. Vi bedriver även lobbyarbete på alla nivåer vi kommer åt för att påverka den hjälp vår målgrupp får i samhället så att den blir så bra som möjligt.

Vi anser alltså att autism/Aspergers Syndrom inte nödvändigtvis enbart är funktionshinder utan tvärtom kan ha mycket positiva sidor, någonting som lite väl sällan diskuteras i offentlig debatt. En del kända snillen som Albert Einstein och Isaac Newton tros ju till exempel ha haft påtagliga drag av Aspergers Syndrom, så att de kanske skulle ha kunnat ha sådan diagnos om de hade levt idag.

Vi är minst lika olika sinsemellan som dem som följer normen tillräckligt mycket för att inte kvalificera sig för en neuropsykiatrisk diagnos, och vi har olika styrkor och svagheter, och vi förstår inte hur begreppen autister (om alla med autistiska diagnoser) och aspergare (om de som har Aspergers Syndrom) skulle kunna betyda det motsatta. Därför ser vi inget problem i att använda dessa begrepp.